Senat bez poprawek przyjął w czwartek ustawę ratyfikacyjną związaną z wdrożeniem Funduszu Odbudowy UE. Wcześniej niespodziewanie senatorowie odrzucili poprawkę KO i PSL, która zakładała wprowadzenie do ustawy preambuły regulującej sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy. O odrzuceniu preambuły, jak wynika z informacji na stronie internetowej Senatu, zdecydowały głosy dwóch senatorów KO. Przeciw zagłosował Aleksander Pociej, a udziału w głosowaniu nie wziął Leszek Czarnobaj. Obaj głosowali zdalnie.

"Chcę powiedzieć jasno: pan prezydent jest gotowy do ratyfikacji tego porozumienia bez zbędnej zwłoki" - oświadczył Szczerski w piątek w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że potrzebne są tutaj dwa podpisy prezydenta. "Po pierwsze pod samą ustawą ratyfikacyjną, tutaj pan prezydenta ma wolę zrezygnowania ze swojego konstytucyjnego terminu 21 dni na podpisanie ustawy, dlatego, że ona jest prosta. Pan prezydent zgadza się z tą potrzebą (...) do tego, żeby ten Fundusz mógł zacząć funkcjonować" - dodał Szczerski.

Reklama

Jak kontynuował, ustawa musi wejść w życie i następnie następuje ratyfikacja samej decyzji Rady Europejskiej o ustanowieniu nowego mechanizmu finansowego. "Więc to są dwie decyzje. Pan prezydent jest gotów podjąć te decyzje bez zbędnej zwłoki. To jest pewnie kwestia najbliższych dni, może jeszcze w maju proces ratyfikacyjny w Polsce będzie zakończony tym drugim, ostatecznym podpisem prezydenta pod samą ratyfikacją na podstawie ustawy, który musi wcześniej wejść w życie" - zapowiedział.

Szczerski był też pytany o sam przebieg prac w Senacie nad ustawą, a następnie o czwartkowe głosowanie, podczas którego odrzucono poprawkę wprowadzającą preambułę.

"Po raz kolejny działania większości senackiej nie wystawia dobrego świadectwa temu co do tej pory nazywano izbą refleksji. Senat w coraz mniejszym stopniu staje się izbą refleksji, a w coraz większym stopniu takiego ślepego oporu, który potem okazuje się na dodatek nieskuteczny" - ocenił.

"To jest dla reputacji Senatu, jako tej izby refleksji, bardzo niszczące, ale to jest działalność tej chaotycznej większości senackiej i myślę, że to, co wydarzyło się wokół ustawy ratyfikacyjnej, powinno skłonić większość senacką do zmiany sposobu funkcjonowania. To nie może być izba totalnej opozycji, to musi być izba partnerska" - dodał Szczerski.

Polska z unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat. Podstawą do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.