Nadanie Straży Marszałkowskiej na terenach będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu uprawnienia do weryfikacji dokumentu potwierdzającego podstawę do nienoszenia maseczki – przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów.

W Dzienniku Ustaw opublikowano we wtorek zmienione rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wejdzie w życie z dniem po ogłoszeniu.

Przepisy stanowią obecnie, że na żądanie policji, straży gminnej, straży granicznej w lotniczych przejściach granicznych, a na obszarze kolejowym, w pociągach oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych również na żądanie straży ochrony kolei, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, lub zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia. Są to okoliczności, które zwalniają z zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa.

Do grona uprawnionych do weryfikacji dokumentu uprawniającego do nienoszenia maseczki dodano teraz Straż Marszałkowską na terenach będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu.