Rząd planuje w drugim kwartale przyjąć nowelę ustawy o wyrobie napojów spirytusowych, dotyczącą umieszczania w opisie, prezentacji lub etykietowaniu napoju spirytusowego informacji o okresie jego leżakowania (dojrzewania) - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Dodano, że nowela uwzględnieni w polskim porządku prawnym przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych.

Jak wskazano w uzasadnieniu, od dnia 25 maja 2021 r. zgodnie z rozporządzeniem przedsiębiorcy będą mogli podawać w opisie, prezentacji lub etykietowaniu napoju spirytusowego okres leżakowania napoju spirytusowego wyłącznie wtedy, gdy leżakowanie takiego napoju odbywać się będzie pod nadzorem skarbowym państwa członkowskiego lub nadzorem zapewniającym równoważne gwarancje.

Ponadto Komisja Europejska będzie publikowała rejestr organów wyznaczonych przez każde państwo członkowskie do nadzorowania takiego procesu leżakowania.

W uzasadnieniu czytamy, że projektowane jest przeniesienie prowadzonych aktualnie przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych rejestrów działalności regulowanej do zakresu kompetencji Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa rejestrów działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego oraz rejestru producentów wyrobów tytoniowych.