Napój sporządzony z automatu np. w sieciach fast food, przez rozcieńczenie syropu wodą, nie podlega ponownej opłacie cukrowej, ponieważ ta została już pobrana od dostawcy syropu - wynika z odpowiedzi Ministra Zdrowia na pytanie Rzecznik MŚP.

"Cieszy aprobata stanowiska przedstawionego w naszym wniosku w świetle, którego zapłata opłaty cukrowej od syropu przez dostawcę wyłącza obowiązek uiszczenia jej przez nabywcę na dalszych fazach obrotu. Minister w sposób trafny wskazał, że napój sporządzony przez rozcieńczenie syropu wodą nie podlega ponownej opłacie cukrowej” - powiedział w przesłanym PAP komunikacie zastępca Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP) Jacek Cieplak.

Natomiast w odpowiedzi na pytanie rzecznika dotyczące tego, czy napój nawet z niewielką zawartością kofeiny lub tauryny, np. 0,03 proc., podlega opłacie cukrowej, resort zdrowia odpowiedział, że jeśli napój w wykazie składników zawiera dodatek kofeiny, to podlega on opłacie.

Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło ponadto, że produkty w postaci proszku, takie jak napoje czy zupy, nie podlegają opłacie cukrowej.

Resort poinformował też, że ani podmiot sprzedający napoje do podmiotu prowadzącego sprzedaż detaliczną i hurtową, ani podmiot prowadzący sprzedaż detaliczną i hurtową nie są zobowiązani do zapłaty opłaty od produktów sprzedanych i nabytych w 2020 roku.

Ministerstwo zaznaczyło jednocześnie, że o ile wprowadzenie na rynek krajowy napojów zakupionych przez hurtownika w 2020 r., nastąpiło po dniu 1 stycznia 2021 r., napoje te będą podlegały opłacie.

Opłata cukrowa od napojów weszła w życie 1 stycznia tego roku.