Bank Światowy: Polska radzi sobie 'nieźle' z rozwojem sektora finansowego


Warszawa, 06.12.2016 (ISBnews) - W porównaniu z innymi rozwijającymi się krajami Europy i Azji Środkowej, Polska radzi sobie nieźle, jeśli chodzi o rozwój sektora finansowego, ocenił Martin Melecky - ekonomista Banku Światowego i współautor raportu "Zyski i straty: poszukiwanie kompromisu na rzecz zrównoważonego wzrostu w Europie i Azji Środkowej", opublikowanego we wtorek w Warszawie.
"Widać, że w porównaniu z innymi rozwijającymi się krajami Europy i Azji Środkowej, Polska radzi sobie nieźle, jeśli chodzi o rozwój sektora finansowego. Istnieje jednak przestrzeń do poprawy dostępu do finansowania dla firm, szczególnie poprzez instrumenty rynku kapitałowego oraz kredytów dla małych i średnich firm. Z badań wynika, że firmy w Polsce uznają dostęp do finansowania za poważną przeszkodę aż o 30% częściej niż pozostałe firmy z regionu Europy i Azji Środkowej" - powiedział Melecky, cytowany w komunikacie.
W raporcie stwierdzono, że system finansowy w krajach rozwijających się Europy i Azji Środkowej jest dużo słabiej rozwinięty i zróżnicowany niż w sąsiadującej z tym regionem Europie Zachodniej czy w regionach o podobnym poziomie zamożności.
Na przykład w rozwijających się krajach Europy i Azji Środkowej jedynie 38% dorosłych osób korzysta z produktów oszczędnościowych w porównaniu ze średnią obejmującą wszystkie kraje rozwijające się świata na poziomie 54%. Jedynie kilka procent korzysta z produktów ubezpieczeniowych. Banki cieszą się tu też mniejszym zaufaniem niż gdzie indziej na świecie, podano w materiale.
"Zaufanie do banków musi wzrosnąć, konieczna jest też dywersyfikacja systemu finansowego, aby gospodarki mogły rozwijać się nadal w zrównoważony sposób. Reformy powinny ograniczać bariery dostępu do systemu finansowego tak, aby korzystało z niego jak najwięcej osób i firm. Nasz raport wskazuje możliwe obszary i priorytety rozwoju tego systemu" - powiedział David Gould, ekonomista Banku Światowego i współautor raportu, także cytowany w komunikacie.
Według raportu, w latach 90. XX wieku szybki rozwój systemów finansowych krajów Europy i Azji Środkowej odbywał się głównie dzięki ekspansji sektora bankowego często finansowanego kapitałem zagranicznym. Taki model umożliwił firmom i gospodarstwom domowym dostęp do systemu, ale jednocześnie spowodował mniejszą efektywność i zwiększył podatność na wstrząsy. W konsekwencji region nie uniknął dwóch kryzysów bankowych - pod koniec lat 90. oraz w roku 2008.
Autorzy raportu zwracają również uwagę na konkretne działania, które mogłyby poprawić kondycję sektora finansowego. Wśród nich wymieniają działania na rzecz zmniejszenia wysokiego wskaźnika niespłacanych kredytów, prowadzenie polityki makroostrożnościowej, poprawę zarządzania państwowymi bankami oraz upowszechnianie elektronicznych płatności.
Narodowy Bank Polski (NBP) podał kilka dni temu, że relacja aktywów sektora finansowego w Polsce wzrosła do 122,8% w 2015 r. z 121,4% rok wcześniej. Relacja ta w strefie euro wyniosła 463,6% w 2015 r. (wobec 493,8% rok wcześniej). W przypadku Czech było to odpowiednio: 154,4% (wobec 164,4% w 2014 r.), a Węgier - 127% (wobec 133,3% w 2014 r.).
(ISBnews)