Wziął on udział w panelu na temat budowy e-państwa, będącego elementem poniedziałkowej konferencji "Fundusze Europejskie - nowoczesna gospodarka siłą rozwoju".

Woźny przypomniał, że w ramach finansowanego ze środków europejskich programu operacyjnego Polska Cyfrowa realizowane są trzy programy: infrastruktura, e-usługi oraz społeczeństwo informacyjne.

Celem tych programów jest m.in. zwiększenie dostępności do e-usług. Na razie, jak dodał, nie jest z tym najlepiej, choć sytuacja zmienia się na korzyść.

Reklama

Jako przykład podał, że tylko 2 proc. z 2,5 mln osób, które wyraziło w 2014 roku wolę pozostania w OFE, zrobiło to w formie elektronicznej. Z kolei w bieżącym roku z 2,5 mln wnioskodawców programu Rodzina 500 plus około 600 tys. wniosków było złożonych w formie elektronicznej (ok. 25 proc.), z czego zdecydowana większość przy wykorzystaniu kanałów bankowych. "To narzędzie, które zaoszczędziło ludziom wiele godzin" - podkreślił wiceminister.

Pytany o najbliższe plany w kontekście tworzenia e-usług podkreślał, że niebawem główne świadczenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - m.in. 500 plus, "becikowe", karta dużej rodziny i "kosiniakowe" (zasiłek 1000 zł na dziecko przez rok - PAP) - powinny być dostępne "kanałem elektronicznym". Dodał, że z usług tych można będzie skorzystać być może już w styczniu lub lutym 2017 roku.

"Nasz zoom jest ustawiony na te usługi, które są ludziom najbardziej potrzebne" - mówił Woźny.

Zapowiedział też, że od 2017 roku uruchomione zostanie ponownie "słownikowanie" danych w CEPIK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Wyłączone one zostało w 2013 roku, co spowodowało, że wiele wprowadzanych tam danych ulegało "zabrudzeniu" (bo np. w różny sposób wpisywane były te same marki i modele samochodów).

Wiceminister cyfryzacji podkreślał też, że jednym z celów jego resortu jest inwentaryzacja aktywów informatycznych państwa, w ramach których istnieje bardzo wiele centrów danych, wykorzystywanych w różnym stopniu.

Polska Agencja Prasowa jest jednym z patronów konferencji "Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju".