Przygotowania do rozpisania konkursu na nowego prezesa Polskiego Radia oraz nabór do rad programowych mediów narodowych - to główne tematy posiedzenia Rady Mediów Narodowych, które rozpoczęło się we wtorek po godz. 16.

"Musimy podjąć jakieś decyzje w tej sprawie; moja propozycja jest taka, abyśmy rozpisali konkurs i tę propozycję przedstawię we wtorek Radzie" - informował PAP przewodniczący RMN Krzysztof Czabański nawiązując do konkursu na nowego szefa Polskiego Radia.

Rada Mediów Narodowych została powołana na mocy ustawy, która weszła w życie na początku lipca. Do ustawowych zadań pięcioosobowej RMN należy m.in. powoływanie i odwoływanie zarządów i rad nadzorczych TVP, Polskiego Radia oraz PAP.

Kolejnym punktem wtorkowego posiedzenia RMN ma być wstępne rozpatrzenie sprawy powołania rad programowych w TVP, Polskim Radiu, w ich oddziałach regionalnych oraz w PAP.

"Kadencje rad programowych upłynęły w momencie wejścia w życie ustawy o Radzie Mediów Narodowych, czyli w lipcu tego roku. Jesteśmy zobligowani do powołania nowych rad" - powiedział w rozmowie z PAP Czabański.

Zgodnie z ustawą o RMN z dniem wejścia jej w życie wygasły mandaty dotychczasowych rad programowych spółek medialnych. W przepisach zaznaczono jednak, że działają one w dotychczasowym składzie do czasu powołania rad programowych przez RMN.

Czabański poinformował, że podczas wtorkowego posiedzenia Rada będzie m.in. "rozpatrywać tryb przyjmowania zgłoszeń kandydatów do rad programowych".

Rada programowa każdej z medialnych państwowych spółek (w sumie jest ich 20) liczy 15 osób, z czego kluby parlamentarne według parytetu wyznaczają 2/3 członków, a pozostałych - Rada Mediów Narodowych. "Oznacza to, że RMN będzie obsadzać po 5 miejsc w każdej ze spółek" - dodał Czabański, dodając, że kluby parlamentarne mają czas na zgłoszenie swoich kandydatów do końca listopada.

"Sądzę, że konkurs na prezesa Polskiego Radia, a także ustanowienie nowych rad programowych znajdą swój finał na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku" - powiedział szef RMN. (PAP)