Przebudowa ogrzewania, wymiana okien lub źródeł światła na energooszczędne - to m.in. działania, na które można w Podlaskiem zdobyć unijne dotacje, by ograniczyć koszty energetyczne w budynkach użyteczności publicznej. Do podziału jest 60 mln zł.

Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. We wtorek ruszył nabór konkursowych wniosków, można je składać do urzędu marszałkowskiego do 30 grudnia 2016 r.

O pieniądze mogą się starać m.in. samorządy, a także podmioty, w których większość udziałów mają samorządy (z wyłączeniem towarzystw budownictwa społecznego), partnerstwa publiczno-prywatne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe - podaje urząd marszałkowski w informacji konkursowej.

Odpowiedzialny za wdrażanie unijnych funduszy wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno podkreśla, że inwestycje, które mogą się przyczynić do zmniejszenia kosztów ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych są ważne, bo dotyczą wydatków instytucji publicznych. "Uważam, że samorządy powinny być wzorem w racjonalnym zarządzaniu energią. Dlatego też zachęcam gminy, ale także innych wnioskodawców, którzy mogą ubiegać się o te dotacje, do zgłoszenia swoich projektów na konkurs" - powiedział PAP wicemarszałek Żywno.

Pieniądze można dostać na kompleksową modernizację energetyczną budynków komunalnych i obiektów użyteczności publicznej - od izolacji ścian, podłóg i dachów po energooszczędne okna, drzwi, oświetlenie, systemy zarządzania i sterowania systemami grzewczymi czy ich przebudowę. Obowiązkowym elementem projektów są tzw. audyty energetyczne, gdzie będą określone możliwości oszczędności energii.

RPO w Podlaskiem na lata 2014-2020 jest programem dwufunduszowym. Oprócz pieniędzy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) obejmuje również środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W ramach RPO 2014-2020 Podlaskie dysponuje 5,1 mld zł.

W 2016 r. zaplanowano jeszcze m.in. konkurs, w którym będą wyłonione instytucje otoczenia biznesu, które będą dysponować środkami na zakładanie działalności gospodarczej. Na ten cel będzie przeznaczonych 20 mln zł.(PAP)