Prawo oświatowe to jedna z ustaw, która wprowadzić ma reformę systemu edukacji, przewidującą m.in. likwidację gimnazjów, powrót do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letnch liceów.

Szefowa rządu poinformowała, że projekt jest przedmiotem obrad komitetu stałego, następnie trafi pod obrady Rady Ministrów. "Jeśli Rada Ministrów przyjmie projekt ustawy, będzie skierowany do Sejmu i będziemy procedować" - dodała.

"Reforma oświaty dotyczy dzieci, nauczycieli, rodziców, oczywiście również samorządów. Tylko ja chcę powiedzieć, że samorządy nie są bytem samym w sobie, tylko samorządy mają służyć swoim mieszkańcom (...), do tego są powołane. Korporacje samorządowe bardzo często zachowują się tak, jakby były one jakimś samoistnym bytem. Nie, samorządy mają realizować te zadania, które są zapisane w ustawach, zadania, które powierzają im mieszkańcy" - podkreśliła Szydło.

Reklama

"Dzisiaj jest konieczność przeprowadzenia reformy oświaty. Chcemy stworzyć 8-klasową szkołę podstawową i przede wszystkim, co najistotniejsze, chcemy dać polskiej młodzieży dobrze przygotowane 4-letnie licea i szkoły zawodowe, bo tego potrzebują dzisiaj młodzi ludzie w Polsce, tego potrzebuje polska gospodarka" - dodała premier.

"Jeśli my chcemy myśleć o przyszłości i rozwoju Polski, to musimy również nakierunkować na realizację planu odpowiedzialnego rozwoju, który rząd PiS wprowadza, również i edukację, i naukę" - przekonywała.

Szefowa rządu podkreśliła, że te zmiany są potrzebne. "I musimy je zrobić wspólnie - i samorządowcy, i nauczyciele, i rząd, i wszyscy ci, którzy związani są i odpowiedzialni za oświatę. Jeśli zrobimy to razem, jeśli zrobimy to spokojnie i nie będziemy dezinformować i nie będziemy w tej chwili wprowadzać chaosu, to się to powiedzie" - mówiła.

Zaapelowała do wszystkich środowisk związanych z oświatą o współpracę przy wprowadzaniu reformy. "Żebyśmy przestali już wreszcie dyskutować (...), próbować burzyć i wprowadzać chaos, tylko żebyśmy razem podjęli się tego niełatwego dzieła (...), ale koniecznego i potrzebnego dzisiaj" - zachęcała.

Premier przekonywała, że zmiany potrzebne są również nauczycielom, bo mamy dziś duży niż demograficzny i jeśli nie podejmiemy działań, nauczyciele będą tracić pracę. "A my chcemy tak przeprowadzać tę reformę, żeby nauczyciele mieli pracę" - zapewniła.

"Chcemy budować szkołę dobrze przygotowaną, dobrze kształcącą, wychowującą, a przede wszystkim chcemy dawać szansę młodym ludziom, żeby w przyszłości mogli konkurować ze swoimi rówieśnikami nie tylko w Polsce, w Europie, ale i na całym świecie. Do tego potrzebne są zmiany" - dodała Szydło.

Ponownie zapewniła, że reforma oświaty będzie wprowadzona. "Mówię to odpowiedzialnie i zdecydowanie, i definitywnie proszę już nie próbować podważać tego, czy rząd PiS będzie wprowadzał reformę oświatową. Tak, będziemy ją wprowadzali, wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem, zgodnie z założonym planem i teraz jest potrzebna tylko dobra wola współpracy z tymi środowiskami, które prosimy, żeby razem z nami te reformę przeprowadziły" - mówiła szefowa rządu.(PAP)