11,2 mld zł wyniosą w 2017 r. wydatki MSWiA na podległe mu służby, bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową. To o ponad 300 mln zł więcej niż w bieżącym roku. W czwartek projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych.

Z projektu ustawy budżetowej wynika, że priorytetowymi zadaniami dla resortu spraw wewnętrznych i administracji będą bezpieczeństwo na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i na terytorium Polski. Inne istotne zadania to poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zwalczanie przestępczości.

W sumie na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2017 r. zaplanowano 11,2 mld zł. Najwięcej pieniędzy, czyli 9,2 mld zł, ma zostać przeznaczonych na policję. To o 2 proc. więcej niż w tym roku. Z tej kwoty do komend powiatowych i miejskich trafi 6 mld zł, a do wojewódzkich - 2,2 mld zł. Komenda Główna Policji dostanie 380 mln zł, natomiast Centralne Biuro Śledcze Policji - 214 mln zł. Policja planuje kupić m.in. nowy sprzęt, uzbrojenie, kamizelki kuloodporne, radiowozy oraz łodzie.

Planowany budżet Straży Granicznej wyniesie 1,4 mld zł. To o prawie 6 proc. więcej niż w tym roku. Do SG ma zostać przyjętych 300 nowych funkcjonariuszy. "Straż Graniczna w obliczu kryzysu migracyjnego, poważnych zmian w polityce migracyjnej i granicznej Europy, pełni tutaj absolutnie kluczową rolę" - tak potrzebę zatrudnienia nowych funkcjonariuszy tłumaczył nadzorujący SG wiceszef MSWiA Jakub Skiba.

Reklama

Jak poinformował, jednym z powodów planowanego zwiększenia etatów w SG jest utworzenie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Przypomniał, że do tej unijnej struktury Polska ma oddelegować 100 pograniczników. "Chodzi także o nasz udział w ochronie granic węgiersko-serbskiej oraz macedońsko-greckiej. Naszym zdaniem w sposób bardzo istotny to wspomaga potencjał Europy w zapobieganiu tym niebezpiecznym zjawiskom w postaci tras przerzutowych (migrantów-PAP)" - powiedział Skiba.

Jak podkreślił, dotyczy to także Polski, ponieważ "mamy do czynienia z próbą utworzenia szlaku przez Polskę, który zaczyna się w Terespolu i prowadzi do Niemiec". "Tutaj udział naszej Straży Granicznej jest absolutnie fundamentalny" - powiedział Skiba.

Jak przypomniał, w tym roku odtworzono Karpacki Oddział Straży Granicznej, który wymaga dodatkowego zatrudnienia. "Ten oddział będzie wyspecjalizowany w szkoleniu i zapobieganiu tym nielegalnym migracjom, ze szczególnym skupieniem uwagi na południe Europy, na kierunku bałkańskim" - powiedział.

232,8 mln zł ma trafić do Biura Ochrony Rządu. To o ponad 10 proc. więcej niż w tym roku. Na zakup nowego sprzętu dla funkcjonariuszy BOR zaplanowano 3,5 mln zł, w tym samochody ochronne, radiotelefony cyfrowe i ubrania gazoszczelne. "Średnioroczne zatrudnienie funkcjonariuszy BOR na 2017 rok wynosi 2210 i w porównaniu z rokiem bieżącym nie ulega zmianie" - podano w przedstawionej na posiedzeniu komisji informacji przygotowanej przez departament budżetu MSWiA.

Przyszłoroczny budżet Państwowej Straży Pożarnej ma wynieść 2,5 mld zł. To o 2,5 proc. więcej niż w tym roku. Zdecydowana większość tej kwoty (2,1 mld zł) trafi do miejskich i powiatowych komend PSP.

W projekcie przyszłorocznego budżetu zarezerwowano także środki na podwyżki dla służb podległych MSWiA. Przewiduje to program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020 o łącznej wartości 6,5 mld zł. Modernizacja obejmie: policję, SG, PSP i BOR. Program przewiduje inwestycje, zakup sprzętu oraz podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników służb podległych MSWiA od 1 stycznia 2017 r. w wysokości 250 zł. Podwyżki obejmą ok. 150 tys. funkcjonariuszy i ok. 30 tys. pracowników cywilnych.