Gazeta "RBK" oceniła w czwartek projekt budżetu opublikowany przez Ministerstwo Finansów jako "budżet adaptacji do +nowej rzeczywistości+ - z niskimi cenami ropy, topniejącymi rezerwami i ograniczeniami wzrostu gospodarczego".

Projekt przewiduje, że w najbliższym, 2017 roku inflacja wyniesie 4 proc. Na finansowanie deficytu budżetowego w 2017 roku Ministerstwo Finansów Rosji planuje wykorzystanie środków z Funduszu Rezerw w wys. 1,5 bln rubli (ponad 24,6 mld dol.). Jak zauważa agencja RIA-Nowosti, w ten sposób Fundusz Rezerw zostanie w przyszłym roku wyczerpany w całości. Z Funduszu Dobrobytu Narodowego wykorzystanych zostanie w 2017 roku według tych planów prawie 660 mld rubli (10,4 mld dol.).

Z obu funduszy dotąd finansowano wiele programów socjalnych.

Cena ropy prognozowana jest w planach budżetu na trzy lata na poziomie 40 dol. za baryłkę.

Rząd Rosji wrócił do praktyki trzyletnich budżetów po tym, gdy na 2016 r. przyjął tylko budżet jednoroczny. Rezygnacja z wcześniejszego trzyletniego planowania związana była z trudnościami prognozowania m.in. ze względu na wahania cen ropy naftowej. (PAP)