W październiku lub na początku listopada Rada Ministrów przyjmie Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – powiedział PAP wicepremier, szef MR Mateusz Morawiecki w czwartek w Poznaniu. Jak dodał, obecnie trwają konsultacje dotyczące tego projektu.

„Projekt strategii chcemy przyjąć w październiku lub na początku listopada. Dziś jest on konsultowany, odbywamy w całym kraju ok. 200 spotkań z samorządami, stowarzyszeniami, zrzeszeniami pracodawców i pracowników czy związkami zawodowymi. W październiku będziemy to scalać i przedkładać Radzie Ministrów” - powiedział.

Pytany o to, jakie programy, projekty będą wdrażane w pierwszej kolejności, zaznaczył, że „spektakularne rzeczy nie są pierwszorzędne”.

„Zdaję sobie sprawę, że konkretne projekty, tj. drony, budowa promów, wielkich jednostek morskich, projekty szynowe wzbudzają większe zainteresowanie, ale te spektakularne rzeczy nie są pierwszorzędne. Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju ma być oparciem polskiej gospodarki o inne założenia niż do tej pory: o budowę oszczędności krajowych i zwiększenie dynamiki inwestycji” - powiedział minister rozwoju.

Jak zaznaczył, "rdzeniem planu jest zmniejszenie obciążeń biurokratycznych, zwiększenie skłonności do innowacji, oszczędzania, czy zmiana modelu edukacyjnego”.

Mateusz Morawiecki podkreślił wagę rozwoju sektora motoryzacyjnego, przypomniał, że w październiku w Wielkopolsce otwierana będzie nowa fabryka Volkswagena. "Poza tym ściągamy przemysł części samochodowych, Mercedesa, Toyotę, zaś w Gliwicach będą robione nowe modele Astry. Przemysł samochodowy będzie maszyną pociągową, dlatego bardzo się cieszę z tego Craftera z Wielkopolski" - powiedział.

Przyznał, że trwają negocjacje związane z planami budowy nowej fabryki silników koncernu Daimler AG w Jaworze na Dolnym Śląsku. Nie chciał powiedzieć, kiedy można spodziewać się ich zakończenia. "Jeżeli któryś negocjator wyznaczy sobie termin finału negocjacji, to już jest w nich przegrany. My nie wyznaczamy sobie takiego terminu. Negocjacje się toczą, jestem przekonany, że zakończą się one pozytywnie" - powiedział.

"Ta wielka inwestycja, która dotyczy budowy silników od podstaw, będzie dużym, ciekawym osiągnięciem, dającym do myślenia producentom części samochodowych na całym świecie i wzmacniającym nasze starania o klaster części samochodowych" - dodał Morawiecki.

Wicepremier podkreślił, że decyzja o podniesieniu od 2017 roku płacy minimalnej jest zasadniczą zmianą w podejściu do sposobu budowania narodowej gospodarki.

"Są dwie szkoły w tym obszarze - jedna mówi: budujcie gospodarkę opartą o niskie koszty pracy, bo wtedy przyciągniecie inwestorów zagranicznych – i rzeczywiście taki model był modelem III RP. Efektem tamtej polityki duszenia konkurencyjności płac był wyjazd 2,5 mln ludzi za granicę - w większości przypadków na stałe – co jest dla mnie ogromną stratą, wręcz dramatem narodowym" - wskazał.

Jak zaznaczył, to nie jest model gospodarczy rządu Prawa i Sprawiedliwości.

"My chcemy, żeby wynagrodzenia były wyższe, bo uważamy, że talenty w głowach naszych pracowników są tego warte. Podniesienie płacy minimalnej jest budowaniem siły nabywczej w tych najbardziej ekonomicznie zaniedbanych warstwach społecznych. Poprzez to budowaniem także zdrowego, wewnątrzkrajowego popytu" - dodał wicepremier.

Podczas wizyty w Poznaniu wicepremier odwiedził targi przemysłu meblarskiego i drzewnego Drema i Furnica. „Jedną z naszych kluczowych branż jest branża meblarska, której serce bije w Wielkopolsce. W tym obszarze stawiamy na design, internet rzeczy; chodzi o nowoczesne meblarstwo z polskim wzornictwem, dzięki któremu z czwartego czy piątego eksportera mebli na świecie, staniemy się trzecim czy drugim eksporterem” - mówił Morawiecki.

W planach wizyty ministra znalazło się też spotkanie z wielkopolskimi przedsiębiorcami, na którym, jak zapowiedziano, miał przedstawić założenia Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i odnieść się do spraw związanych z rozwojem Poznania i Wielkopolski.

Rządowy Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli tzw. plan Morawieckiego, to strategia zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju na najbliższe 25 lat. Zakłada m.in. wzmocnienie industrializacji, czyli zwiększenie wytwórczości, oraz wsparcie dla eksportu. Plan przewiduje też zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych, które mogłyby zmniejszyć wagę kryterium cenowego i preferować małe i średnie przedsiębiorstwa, kładzie też nacisk na cyfryzację kraju i rozwój innowacyjności.

W lutym br. Plan został przyjęty przez rząd, a następnie ruszyły - prowadzone wspólnie z innymi resortami - prace nad uszczegółowieniem dokumentu. Projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju powstał w lipcu. Wpisano do niego część założeń planu Morawieckiego. (PAP)