Ważne, aby Komisja Wenecka wyjechała z Polski z jasnym przekonaniem, jaki jest w Polsce porządek konstytucyjny - powiedział we wtorek PAP prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Dodał, że każda porada prawna musi brać po uwagę kształt ustrojowy państwa, którego dotyczy.

Delegacja Komisji Weneckiej przebywa z dwudniową wizytą w Polsce. Rozmowy dotyczą nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

"Ważne, aby Komisja Wenecka, jako organ doradczy, proponowała rozwiązania czy propozycje rozwiązań, zgodnych z polskim prawem. Komisja Wenecka nie może abstrahować, jako prawniczy organ doradczy, od ustroju i porządku prawnego państwa, któremu doradza" - powiedział prezydencki minister. "Ważne, aby Komisja Wenecka po drugiej wizycie wyjechała z Polski z jasnym przekonaniem o tym, jaki jest w Polsce porządek konstytucyjny" - podkreślił Szczerski.

Zaznaczył, że rozwiązania zgodne z polskim prawem proponowane przez komisję w poprzednim raporcie zostały wprowadzone w życie w nowej ustawie o TK. Te - jak dodał - o które toczy się pewnego rodzaju spór prawny między polskim rządem a Komisją Wenecką, wychodzą poza ten porządek prawny. "Ważne, aby wszyscy rozmówcy Komisji trzymali się polskiej litery prawa. Tego, w jaki sposób porządek konstytucyjny w Polsce wygląda" - dodał prezydencki minister.

"Jest oczywistym, że pan prezydent Andrzej Duda, trzymając się polskiego porządku konstytucyjnego, szanując autonomię poszczególnych organów państwa, postępuje zgodnie z wolą parlamentu, który jest władczy w zakresie wyboru i zmiany decyzji dotyczących chociażby kształtowania składu osobowego Trybunału. Rzeczywiście jest tak, że jeśli prezydent szanując autonomię parlamentu w tym zakresie postępuje zgodnie z wolą parlamentu, to cały spór wokół mianowania sędziów jest bezprzedmiotowy" - uważa prezydencki minister.

Podkreślił, że najważniejszą zasadą jest, że "każda porada prawna musi być poradą prawną biorącą pod uwagę kształt konstytucyjny, ustrojowy państwa, któremu się doradza".

Przedstawiciele Komisji Weneckiej rozmawiali w poniedziałek w Warszawie o nowej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym z reprezentantami Sejmu, Senatu, Sądu Najwyższego, Ministerstwa Sprawiedliwości i Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Na wtorek zaplanowano rozmowy w Trybunale Konstytucyjnym i kancelarii premiera.

Procedura prac nad projektem opinii przewiduje, że po wizycie w Polsce sprawozdawcy sporządzą, każdy osobno, komentarz do ustawy. Następnie komentarze te zostaną połączone przez sekretariat KW w całość i ponownie przedstawione sprawozdawcom, by wyrazili zgodę na zebranie ich indywidualnych uwag w takim kształcie. Tak powstanie projekt opinii.

Będzie to już trzecia opinia KW na temat polskiej ustawy wydana w ciągu siedmiu miesięcy. Wcześniej KW zajęła się oprócz Trybunału Konstytucyjnego także ustawą o policji, która zmienia zasady inwigilacji, i zgłosiła szereg uwag.

W opinii z 11 marca KW zaapelowała o publikację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca w sprawie grudniowej noweli o TK autorstwa PiS, co - według niej - byłoby punktem wyjścia z kryzysu. Ponadto KW ostrzegła, że osłabienie TK stanowi zagrożenie dla demokracji, praw człowieka i rządów prawa w Polsce.

Komisja Wenecka, czyli Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo to organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego. Jej opinie nie są wiążące.