- Rozmowy były konstruktywne, czasami też kontrowersyjne - powiedział sekretarz Komisji Weneckiej, Thomas Markert, podsumowując dwudniową wizytę delegatów Komisji w Polsce. - Osobiście jestem bardzo zaniepokojona wysiłkami polskiego rządu mającymi na celu podważenie niezależności Trybunału Konstytucyjnego i zasad państwa prawa w Polsce - powiedziała jedna z członkiń Komisji, Sarah Cleveland. Wizyta odbyła się w ramach prac Komisji nad opinią na temat nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Oficjalna opinia zostanie przyjęta na plenarnym posiedzeniu Komisji w Wenecji 14 października.