Były minister finansów wejdzie w skład pięcioosobowej Europejskiej Rady Budżetowej – wynika z informacji DGP.
Mateusz Szczurek, szef resortu finansów w rządzie Ewy Kopacz, znalazł się w finałowej piątce kandydatów do Europejskiej Rady Budżetowej (European Fiscal Board – EFB) – nowego organu doradczego Komisji Europejskiej. Proces rekrutacji trwał kilka miesięcy (kandydaci sami odpowiadali na ogłoszenie KE). Obecnie pozostał już tylko formalny wymóg zaopiniowania wybranych nazwisk przez Europejski Bank Centralny i krajowe rady polityki budżetowej (w Polsce jej nie ma; w odpowiedzi na unijne rekomendacje w sprawie jej stworzenia nasze rządy odpowiadały, że jej funkcje spełniają Rada Polityki Pieniężnej, która opiniuje projekty ustawy budżetowej, Najwyższa Izba Kontroli i komisja trójstronna – obecnie Rada Dialogu Społecznego).
„Procedura selekcji nadal trwa i powinna się zakończyć na początku września 2016 r. Ma ona charakter poufny, co oznacza, iż nazwiska konsultowanych kandydatów nie są upubliczniane do momentu jej zakończenia. Respektując obowiązujące procedury i oczekiwania partnerów unijnych, Ministerstwo Finansów powstrzymuje się od komentowania na tym etapie poszczególnych kandydatur. Ponadto Polska formalnie nie ma wpływu na ten proces” – poinformował w odpowiedzi na nasze pytania resort finansów.