Reklama

"Na posiedzeniu omówiono (...) wyniki testów warunków skrajnych w polskim sektorze bankowym w 2016 r. przeprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego i uznano, że banki krajowe nadal charakteryzują się wysoką odpornością na niekorzystne zjawiska gospodarcze i finansowe" - napisano w komunikacie po posiedzeniu.

"Zwrócono uwagę, że wprawdzie banki osiągnęły za I półrocze 2016 r. dobre wyniki finansowe, jednak były one w dużej mierze efektem wpływów ze sprzedaży akcji Visa Europe, a zatem zdarzenia jednorazowego" - dodano.

W komunikacie poinformowano ponadto, że z inicjatywy prezesa Narodowego Banku Polskiego Komitet powołał Grupę Roboczą ds. Ryzyka Walutowych Kredytów Mieszkaniowych, w której skład wejdą przedstawiciele instytucji reprezentowanych w KSF.

"Zadaniem Grupy jest opracowanie projektu rekomendacji Komitetu w zakresie rozwiązań, które prowadziłyby do restrukturyzacji portfela walutowych kredytów mieszkaniowych na zasadzie dobrowolnego porozumienia pomiędzy bankami i ich klientami oraz nakreślały ramy pożądanego kształtu takiej restrukturyzacji" - napisano.

"Rekomendacja powinna w szczególności zakładać rozłożenie w czasie procesu restrukturyzacji portfela kredytów walutowych i służyć zachowaniu stabilności krajowego systemu finansowego. Natomiast rozwiązania zaproponowane w rekomendacji powinny uwzględniać zakres instrumentów będących w dyspozycji poszczególnych instytucji, zgodnie z ich kompetencjami" - dodano.

W posiedzeniu KSF w środę uczestniczył prezes NBP Adam Glapiński, minister finansów Paweł Szałamacha, przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak oraz prezes BFG Zdzisław Sokal. (PAP)