Z udziałem papieża Franciszka na krakowskich Błoniach rozpoczęła się w piątek po godz. 18. Droga Krzyżowa. Ma ona, w zamyśle autorów oprawy, zwracać uwagę nie tylko na męczeńską drogę Jezusa, ale - nawiązując do przesłania Światowych Dni Młodzieży – przedstawiać Drogę Miłosierdzia.

Nabożeństwo jest wzorowane na Drodze Krzyżowej odprawianej w Wielki Piątek w rzymskim Koloseum.

Papież Franciszek jest przy ołtarzu, do którego będzie zmierzała procesja niosąca krzyż – symbol Światowych Dni Młodzieży. Będą brali go na swoje ramiona po kolei przedstawiciele kilkunastu stowarzyszeń i wspólnot, znanych w Polsce i na świecie z dzieł miłosierdzia.

Krzyż poniosą przedstawiciele wspólnoty Community of Sant’Egidio, która zajmuje się pomocą ubogim, dialogiem z przedstawicielami innych religii i niewierzącymi. Kolejni będą m.in. przedstawiciele Towarzystwa Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta, organizacji Kirche In Not, Dom Samotnej Matki i "Okno życia", francuska wspólnota L'Arche (w Polsce znana jako Fundacja "Arka").

Każda stacja dotyczy jednego z problemów, z którymi zmaga się współczesny świat – m.in. biedy, głodu i cierpienia; konkretne wspólnoty Kościoła pokazują, że niesie on miłosierdzie i pomaga w trudnych chwilach. 14 stacji to odniesienie do uczynków miłosierdzia wobec ciała i duszy.

Autorem rozważań przy każdej stacji jest odpowiadający w Episkopacie za dzieło nowej ewangelizacji biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej bp Grzegorz Ryś. Autorem i reżyserem części artystycznej wydarzenia jest reżyser i choreograf Mateusz Polit.

Przy każdej stacji odegrane zostaną krótkie etiudy artystyczne. Tworząc oprawę wykorzystano rozmaite formy – taniec nowoczesny, malarstwo muralowe, powietrzne akrobacje, animacje komputerowe i nowoczesny performance. Wszystko po to, by przekaz był czytelny dla młodych ludzi z całego świata.

O warstwę muzyczną nabożeństwa dba orkiestra smyczkowa, chór oraz trójka solistów: Anna Pehlken - sopran, Paweł Tomaszewski - fortepian i Adam Bałdych - skrzypce. Kierownictwo muzyczne nad całością projektu sprawuje prof. Wiesław Delimat. Nadzór choreograficzny sprawuje Karolina Domańska.

Wyróżnikiem stacji Drogi Krzyżowej są żywe drzewa - kilkumetrowe dęby, stojące w donicach przy każdym podium. Obok nich stoją tablice z nazwą stacji i uczynku miłosierdzia. Dęby wraz z tablicami zostaną po ŚDM przewiezione i posadzone na terenie Sanktuarium św. Jana Pawła II "Nie lękajcie się" w Łagiewnikach. W zamyśle twórców, mają stać się żywą Drogą Krzyżową, pamiątką ŚDM 2016.

Wstępem do Drogi Krzyżowej było malarstwo piaskiem – przy akompaniamencie muzyków i chóru artystka przedstawiła historię Jezusa od spotkania z uczniami w Wieczerniku do momentu uwięzienia, początku Drogi Krzyżowej.