Zarząd województwa rozstrzygnął w ramach RPO konkurs na projekty związane z opieką nad osobami starszymi i niesamodzielnymi. Do dofinansowania wybrano 11 projektów – podała we wtorek rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Violetta Ruszczewska. Dzięki tym pieniądzom podniesie się standard opieki nad osobami, które potrzebują pomocy – przekonują regionalne władze.

Konkurs dotyczył dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. Złożono 25 projektów - wybrano 11 z nich. Ich całkowita wartość przekracza 15,2 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie ponad 14,3 mln zł.

Dofinansowanie zostanie przekazane na dwa rodzaje usług: zdrowotne, dotyczące przede wszystkim opieki nad osobami starszymi oraz społeczne - związane ze wsparciem osób niesamodzielnych.

W przypadku usług zdrowotnych chodzi przede wszystkim o rozwój pozainstytucjonalnych form opieki medycznej, jak domowa opieka nad osobami starszymi, rozwój opieki geriatrycznej czy usługi związane z telemedycyną. Natomiast usługi społeczne, których dotyczą projekty, to m.in. rozwój usług asystenckich i opiekuńczych w społecznościach lokalnych, w tym lepsze przygotowanie asystentów i opiekunów do pełnienia tych ról.

Zgodnie z przyjętymi przez beneficjentów wskaźnikami, w ramach projektów 538 osób zostanie objętych usługami społecznymi, a 1631 osób – usługami zdrowotnymi.

Wśród podmiotów, które zdobyły dofinansowanie, znalazła się m.in. gmina Łubniany, która otrzyma ponad 1,8 mln zł na stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych. Ponad 1,6 mln zł dostanie Opole – na wsparcie usług opiekuńczych. Z kolei Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zostanie zasilone kwotą ponad pół mln zł na projekt „Pomagajmy lepiej - kompleksowe wsparcie dla opiekunów faktycznych”.

Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej dostanie ponad 400 tys. zł na stworzenie domowej opieki medycznej wraz z rehabilitacją neurologiczną i funkcjonalną dla osób starszych w województwie, zaś Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Suples z Krapkowic otrzyma 1,8 mln zł na projekt pt. „Telemedycyna szansą osób starszych na lepsze życie", który obejmie całe województwo.(PAP)