InPost rezygnuje z obsługi tradycyjnych przesyłek listowych


Warszawa, 14.07.2016 (ISBnews) - InPost podjął decyzję o zakończeniu działalności w zakresie obsługi przesyłek listowych tradycyjnych, tj. przesyłek innych niż przesyłki e-commerce, podała spółka.
"Zarząd podjął uchwałę, której przedmiotem jest decyzja o zakończeniu przez spółkę i spółki zależne spółki działalności w zakresie obsługi przesyłek listowych tradycyjnych, tj. przesyłek innych niż przesyłki e-commerce, przy czym samo zakończenie tej działalności nastąpi w terminie późniejszym, o czym spółka poinformuje w drodze odrębnego raportu bieżącego" - czytamy w komunikacie.
InPost wskazał, że decyzja została podjęta po szczegółowej analizie modelu tej działalności oraz w oparciu o efekty podejmowanych uprzednio przez spółkę działań restrukturyzacyjnych segmentu listowego, które wprawdzie przyniosły oszczędności na poziomie oczekiwanym przez zarząd, ale z uwagi na drastyczny spadek przychodów oraz brak możliwości dalszej redukcji kosztów, okazały się niewystarczające do osiągnięcia założonych rezultatów.
"Z uwagi na fakt, iż prognozowane koszty związane z zakończeniem działalności listowej zakładane są na niższym poziomie niż przewidywana strata na segmencie listowym, jaka przy obecnych wolumenach zostałaby wygenerowana do końca bieżącego roku, zarząd spółki zakłada, iż wyżej opisana decyzja o zakończeniu działalności listowej powinna skutkować redukcją kosztów i oszczędnościami, które będą wykorzystane na rozwój usług perspektywicznych związanych z rykiem e-commerce, takich jak w szczególności listy polecone e-commerce, smartcourier oraz zwiększanie potencjału obsługi paczek kurierskich i paczkomatowych" - czytamy dalej.
Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.
(ISBnews)