Za udzieleniem Majchrowskiemu absolutorium zagłosowało 24 radnych, 18 było przeciw. Jedna osoba była nieobecna.

Przeciwny udzieleniu absolutorium był klub radnych PiS, za PO i "prezydencki" klub Przyjazny Kraków. "Mimo wzrostu dochodów rok do roku, obserwujemy spadek wydatków majątkowych. Jednocześnie wzrasta skumulowane zadłużenie miasta" - mówił szef klubu PiS Włodzimierz Pietrus. Zwrócił uwagę, że Kraków nie dysponuje już takim majątkiem jak np. Wrocław, który wciąż może sprzedawać nieruchomości.

"Być może księgowo większość zadań zapisanych w budżecie jest wykonanych niemal stuprocentowo, ale efekt tego jest inni niż oczekują mieszkańcy" - mówił radny Pietrus. Wskazał m.in. na deficyt miejsc w żłobkach, kolejki oczekujących na pobyt w Domach Pomocy Społecznej, konflikty mieszkańców z deweloperami, wycinkę drzew, zbyt wolno przebiegające wykupy terenów pod zieleń i za mało wybudowanych ścieżek rowerowych.

Reklama

Przewodniczący klubu PO Andrzej Hawranek stwierdził natomiast, że "to jeden z lepiej wykonanych budżetów ostatnich lat". "Wiele wskaźników jest zrealizowanych w stosunku do planu blisko modelowo w 98-99 proc." – powiedział. Przyznał, że maleje nadwyżka operacyjna budżetu, bo wzrastają wydatki bieżące, ale - jak podkreślił - wynika to z oczekiwań mieszkańców, którzy chcą remontów dróg, chodników i utrzymywania terenów zielonych.

"Nie psujmy tego, co funkcjonuje dobrze, +dobrymi zmianami+, czy nieprzemyślanymi, populistycznymi działaniami byłych posłów" – powiedział Hawranek robiąc aluzję do zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum ws. odwołania prezydenta Majchrowskiego, którą zainicjowało Stowarzyszenie Logiczna Alternatywa i były poseł, były kandydat na prezydenta miasta Łukasza Gibała.

Przewodniczący klubu PO przypomniał, że nie zawsze budżet Krakowa był wykonywany tak dobrze np. w 2012 r. radni nie udzielili absolutorium za rok 2011 i powołali specjalną komisję, która zajęła się finansami gminy.

Szef "prezydenckiego" klubu radnych Przyjazny Kraków Rafał Komarewicz mówił, że decyzja o absolutorium, nie może być podyktowana emocjonalnym stosunkiem do działań prezydenta, ale powinna uwzględniać merytoryczne przesłanki. "Budżet jest wykonany w ponad 99 proc. i to najlepsza rekomendacja do zatwierdzenia jego wykonania i udzielania absolutorium" - powiedział.

Prezydent Jacek Majchrowski zapewnił radnych, że ma świadomość, iż zarówno plan budżetu, jak i jego realizacja nie są w stanie zawsze wszystkich usatysfakcjonować. "Zawsze jest on pewnym kompromisem między wieloma konkurującymi między sobą o źródła finansowania zadaniami. W warunkach wzrostu gospodarczego łatwiej sprostać tym oczekiwaniom. Trudniej, gdy twarde ograniczenia budżetowe zmuszają nawet do rezygnacji ze słusznych i potrzebnych zadań" - mówił Majchrowski.

Po uzyskaniu absolutorium prezydent dziękował radnym oraz pracownikom urzędu. "Mogę powiedzieć śmiało, że był to budżet wykonany, jak rzadko który i bardzo żałuję, że nie wszyscy merytorycznie to docenili" - powiedział.

W 2015 r., dochody miasta zaplanowane na 4 mld 195,9 mln zł zostały zrealizowane w 98,57 proc. i wyniosły ponad 4 mld 135,9 mln zł. Komisja rewizyjna Rady Miasta Krakowa zwróciła uwagę, że dochody majątkowe gminy zostały zrealizowane zaledwie w 87,4 proc. w stosunku do tego, co zaplanowano, ale zdecydowały o tym dochody ze źródeł zagranicznych, na które miasto nie ma bezpośredniego wpływu. Wydatki wyniosły 4 mld 213,9 mln zł, a budżet zamknął się deficytem w wysokości 77,9 mln zł - znacznie niższym niż planowane 101,6 mln zł. (PAP)