MR: Wynik referendum w Wielkiej Brytanii nie wpływa na politykę spójności


Warszawa, 27.06.2016 (ISBnews) - Wynik referendum w Wielkiej Brytanii nie wpływa aktualnie na realizację polityki spójności w Polsce na lata 2014-2020, podało Ministerstwo Rozwoju.
„Do czasu wynegocjowania przez Wielką Brytanię warunków wyjścia z Unii Europejskiej obowiązują aktualne traktaty i prawo UE. Wynik referendum w Wielkiej Brytanii nie wpływa aktualnie na realizację polityki spójności w Polsce na lata 2014-2020. Jest ona skutecznie realizowana zgodnie z wynegocjowanymi z Komisją Europejską programami i Umową Partnerstwa oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa europejskiego i polskiego" – czytamy w komunikacie.
Wielkość środków finansowych dostępnych dla Polski w ramach polityki spójności na lata 2014-2020 pozostaje bez zmian. Została ona określona w Umowie Partnerstwa przyjętej decyzją Komisji Europejskiej CCI 2014PL16M8PA001 w dniu 23 maja 2014 r. Podobnie, wszystkie programy operacyjne były przedmiotem indywidualnych decyzji Komisji Europejskiej, podano również.
„Bez zmian pozostają także zasady wdrażania polityki spójności, określone w odpowiednich przepisach prawnych, przede wszystkim w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r." – czytamy dalej.
Negocjacje warunków opuszczenia UE przez Wielką Brytanię (na podstawie art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej) określą zasady wyjścia oraz kształt nowych relacji tego kraju z UE. W ramach tych negocjacji ustalony zostanie także termin zakończenia udziału Wielkiej Brytanii w finansowaniu budżetu unijnego oraz korzystania z niego, wskazuje komunikat.
„Jednocześnie oczekiwane jest stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące wpływu wyników referendum na zakres planowanego w tym roku przeglądu budżetu UE (tzw. Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020)" – podsumowano w informacji.
(ISBnews)