W dniu 9 czerwca odbędą się kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego. Polacy, po raz piąty w historii, wybiorą swoich przedstawicieli, którzy w Brukseli i Strasburgu będą zajmować się najważniejszymi dla europejskiej wspólnoty sprawami. Jakie są obowiązki i zarobki europosłów?

Obowiązki europosłów

Europosłowie mają wiele obowiązków związanych z ich funkcją w Parlamencie Europejskim. Główne zadania obejmują:

Udział w ustawodawstwie: Europosłowie biorą udział w procesie legislacyjnym UE, co obejmuje formułowanie, dyskusję i głosowanie nad projektami prawa europejskiego. Mogą wprowadzać poprawki, uczestniczyć w debatach i pracować nad kształtowaniem przepisów, które mają zastosowanie w całej Unii Europejskiej.
Kontrola nad innymi instytucjami UE: Parlament Europejski ma za zadanie sprawowanie demokratycznej kontroli nad innymi organami Unii, w tym Komisją Europejską i Radą Unii Europejskiej. Europosłowie mogą składać pytania, wymagać wyjaśnień i prowadzić dochodzenia w sprawach dotyczących działalności UE.
Reprezentowanie obywateli: Jako wybrani przedstawiciele, europosłowie mają za zadanie reprezentować interesy obywateli swoich krajów oraz całej Unii Europejskiej. Muszą odpowiadać na potrzeby swoich wyborców, informować ich o działalności UE oraz bronić ich interesów na forum europejskim.
Budżet UE: Europosłowie są również zaangażowani w proces budżetowy UE, co obejmuje zatwierdzanie rocznego budżetu oraz kontrolę nad jego wydatkowaniem.
Prace w komisjach: Większość pracy merytorycznej europosłów odbywa się w ramach stałych komisji Parlamentu Europejskiego, takich jak komisje gospodarcza, środowiskowa czy zagraniczna. W komisjach tych omawiane są szczegółowe kwestie przed ich przedstawieniem na forum całego parlamentu.

Europosłowie muszą równocześnie łączyć swoje obowiązki w Parlamencie Europejskim z kontaktami z wyborcami w swoich państwach, co często obejmuje podróże i uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach oraz kampaniach.

Politycy biorą też udział w debatach plenarnych i posiedzeniach komisji (w Brukseli i Strasburgu). Obecność na nich nie jest obowiązkowa. Deputowani, którzy opuszczą ponad połowę sesji plenarnych muszą się liczyć z konsekwencjami finansowymi. Pozbawia się ich części świadczeń.

Zarobki europosłów

Aktualnie miesięczne podstawowe wynagrodzenie to 10075.42 euro brutto (ok. 7854 euro netto). W przeliczeniu na polską walutę to ponad 34 tys. zł netto miesięcznie.

Europosłom przysługują też dwa rodzaje diety. Pierwsza z nich, z tytułu kosztów ogólnych, wynosi 4950 euro miesięcznie (ponad 21 tys. zł). Ta dieta ma w założeniu pomóc pokryć koszty poniesione w państwie członkowskim, z którego poseł został wybrany. Chodzi tu o:

– opłaty za wynajem biura,
– wydatków poniesionych na zakupu sprzętu, oprogramowania informatycznego, telefonów komórkowych
– zakup materiałów biurowych
– opłacenie abonamentów telefonicznych i internetowych

Dodatkowa dieta pobytowa wynosi 350 euro dziennie. Posłowie taką dietę dostają, jeśli potwierdzają obecność, podpisując jedną z oficjalnych list obecności. Z tego obowiązku zwolnieni są przewodniczący i liderzy grup parlamentarnych
Zwrot kosztów podróży i leczenia

Posłom zwracane są też koszty podróży. W przypadku biletów lotniczych i kolejowych rezerwacji dokonuje Parlament Europejski, natomiast w przypadku podróży samochodem eurodeputowani rozliczają się na zasadzie tzw. "kilometrówki"). Politycy mogą też liczyć na zwrot dwóch trzecich poniesionych przez siebie kosztów leczenia.

Odprawa, emerytura

Po zakończeniu kadencji europosłowie otrzymują odprawę. Jej kwota to równowartość miesięcznego wynagrodzenia za każdy rok sprawowania mandatu. Politykowi przysługuje odprawa nie krócej niż niż przez 6 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące, ale tylko do momentu, gdy obejmie on inną funkcję publiczną, mandat w parlamencie krajowym bądź przejdzie na emeryturę.

Do emerytury uprawnieni są europosłowie, którzy skończą 63 lata. Świadczenie wynosi 3.5 proc. wynagrodzenia za każdy pełny rok wykonywania mandatu, ale nie więcej niż 70 proc. uposażenia. Z kolei po śmierci eurodeputowanego jego żona oraz będące na utrzymaniu dzieci mogą otrzymać rentę.