CBA informuje: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli dziś rano do kilku podmiotów w Warszawie współpracujących z Grupą Kulczyk i ze spółką Ciech S.A.

Trwają przeszukania, funkcjonariusze CBA zabezpieczają dokumenty i dane elektroniczne związane z prywatyzacją Ciech S.A. CBA działa na polecenie Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Warszawie.