W minionym roku prawa podstawowe UE "zostały wystawione na ciężką próbę", głównie w związku z kryzysem migracyjnym oraz zamachami terrorystycznymi - oceniła w opublikowanym w poniedziałek raporcie Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA).
Reklama

"W ostatnim roku prawa podstawowe w UE zostały wystawione na ciężką próbę, bo atakowane były swobody, prawa i wartości, na których opiera się Europa. Unia Europejska i państwa członkowskie muszą zdecydowanie bronić praw, które przysługują wszystkim ustawowo, niezależnie od tego, czy żyją w UE od pokoleń, czy też dopiero dotarli na europejską ziemię" - podkreślił Michael O'Flaherty w dorocznym "Raporcie o prawach podstawowych 2016".

Raport ten opisuje ważne wydarzenia w dziedzinie praw podstawowych na terytorium UE w 2015 roku. Zawiera ponadto propozycje działań w sferach takich, jak równe traktowanie, walka z dyskryminacją, rasizm, ksenofobia i związany z nią brak tolerancji, a ponadto prywatność i ochrona danych.

Z dokumentu wynika, że w wielu państwach UE zaobserwowano wzrost incydentów na tle rasistowskich i ksenofobicznym, które nasiliły się w związku z kryzysem migracyjnym i dokonanymi w Europie atakami terrorystycznymi. Według FRA szczególnie często ofiarą takich ataków padali muzułmanie i gminy żydowskie.

Ponadto - stwierdza Agencja w dokumencie - ostatnie zamachy terrorystyczne pokazały, jak trudno jest zachować rozsądny stosunek między ochroną danych osobowych i sfery prywatnej z jednej strony a zapewnieniem bezpieczeństwa z drugiej.