Klub Nowoczesnej zwróci się do koordynatora zespołu ekspertów ds. TK o informację dotyczącą daty publikacji orzeczenia TK z 9 marca br. oraz daty zaprzysiężenia trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego - poinformowała w środę wiceprzewodnicząca tego ugrupowania Joanna Schmidt.

W środę koordynator zespołu ekspertów ds. TK powołanego przez marszałka Sejmu prof. Jan Majchrowski poinformował podczas konferencji prasowej w Sejmie, że 9 lub 10 czerwca nastąpi finał jego prac i raport ekspertów zostanie przekazany marszałkowi Sejmu oraz opinii publicznej. Podczas konferencji prasowej Majchrowski odmówił jednak podania obecnie szczegółów założeń opracowanych przez ten zespół.

"Z radością przyjęliśmy informację, że zostaną dziś przedstawione rezultaty prac zespołu ekspertów pracujących nad rozwiązaniem kryzysu wokół TK. Tymczasem byliśmy świadkami 30-minutowego wystąpienia prof. Majchrowskiego, gdzie mówił o niczym" - oceniła Schmidt podczas briefingu w Sejmie.

"Według doniesień medialnych koszt dzienny pracy tego zespołu to 36 tys. zł, więc oczekiwaliśmy, że po dwóch miesiącach pracy dowiemy się, jaki jest pomysł na rozwiązanie tego kryzysu" - dodała.

Schmidt zaznaczyła, że pozytywną informacją płynącą z konferencji prasowej koordynatora zespołu ekspertów jest "podkreślenie, że punktem odniesienia jest opinia Komisji Weneckiej". "Czyli te dwa kluczowe, krytyczne punkty: opublikowanie wyroku z 9 marca br. i przyjęcie ślubowania przez prezydenta Andrzeja Dudę od trzech sędziów TK wybranych zgodnie z prawem" - wskazała.

Na początku marca br. Komisja Wenecka - organ doradczy Rady Europy - wydała opinię na temat Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, w której wezwała polski parlament do znalezienia rozwiązania w oparciu o zasadę praworządności, przy poszanowaniu orzeczeń TK. Jedną z rekomendacji Komisji było opublikowanie wyroku TK z 9 marca ws. nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS.

Wiceszefowa Nowoczesnej zaznaczyła też, że koordynator zespołu poinformował, iż prace merytoryczne nad raportem dotyczącym rozwiązania kryzysu wokół TK zostały zakończone.

Dlatego, jak mówiła, aby nie czekać do 10 czerwca klub Nowoczesna skieruje drogą formalną do prof. Majchrowskiego pytania dotyczące kluczowych kwestii. Pierwsze z pytań - mówiła Schmidt - brzmi w jakim terminie prezydent Andrzej Duda przyjmie ślubowanie od trzech sędziów TK wybranych zgodnie z prawem. "Druga kwestia, to w jakim terminie Prezes Rady Ministrów Beata Szydło opublikuje wyrok TK z9 marca br." - dodała.

"Profesor Majchrowski podkreślał, że obecnie trwają prace redakcyjne nad opinią zespołu, więc rozumiem, że praca merytoryczna została zakończona. W związku z tym liczę, że w ciągu doby dostaniemy odpowiedź na te dwa pytania" - powiedziała Schmidt.