Jak dodał, widzimy obecnie rozpad strefy Schengen, a liberalizacja handlu utknęła, bo tak silna jest obawa o kwestie makroekonomiczne. "Pogłębienie integracji gospodarczej jest obecnie nierealne – z przyczyn politycznych. Po drugie, pogłębiona integracja nie będzie mieć miejsca tak długo, jak Wielka Brytania pozostanie członkiem UE, a w Europie Środkowo-Wschodniej będziemy obserwować tendencje antyunijne. Unia Europejska powinna sama sobie zadać pytanie, do czego jest jej potrzebna pogłębiona integracja gospodarcza, a nikt tego obecnie nie robi" - konkludował ekspert.

7 maja w ramach obchodów Dnia Europy ulicami Warszawy przejdzie Parada Schumana. 9 maja przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano już w rok później. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.