MF szacuje, że deficyt strukturalny w 2016 roku będzie na poziomie 3,1 proc. PKB – poinformował we wtorek Leszek Skiba, wiceminister finansów.

"Na pewno jest długa lista rzeczy, co do których zadajemy sobie pytanie o decyzje rządu, które pojawią się w tym roku. Wiek emerytalny – ta sprawa jest nieprzesądzona. Jest dyskusja o kwocie wolnej. Mamy dyskusję o innych elementach, które są i które się pojawią w trakcie, i w budżecie roku 2017" – powiedział Skiba we wtorek na konferencji.

"To nie jest jeszcze okazja do tego, żeby to rozstrzygać. Te odpowiedzi wprost nie padają w aktualizacji programu konwergencji. Ale to, co jest ważną rzeczą – kwestia deficytu. Zgodnie z naszym szacunkiem deficyt strukturalny w roku 2016 to jest 3,1 proc. Mamy do czynienia z zacieśnieniem fiskalnym, czyli obniżaniem deficytu z poziomu dość wysokiego, zaraz po kryzysie. 3,1 proc. jest wartością, która została osiągnięta po kilku latach zacieśniania" - dodał

Zaznaczył, że aktualizacja programu konwergencji pokaże ścieżkę dojścia do średniookresowego celu budżetowego, czyli deficytu strukturalnego na poziomie 1 proc. PKB.

"Aktualizacja programu konwergencji pokazuję tę ścieżkę, zmierza w kierunku MTO" – powiedział Skiba.

MF w założeniach do tegorocznego budżetu zapisało, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtuje się na poziomie 2,8 proc. PKB. (PAP)