Prokurator Tomasz Nowicki, który chciał wszcząć śledztwo w sprawie braku publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego został wyrzucony z wydziału – ustalił portal tvn24.pl. Prokuratura stwierdziła, że informacje serwisu są niezgodne z prawdą.

- Jego bezpośredni przełożony, Józef Gacek, sam złożył dymisję, nie godząc się z takimi decyzjami kierownictwa. - Jesteście dobrze zorientowani w tym, co się dzieje w prokuraturze. Złożyłem rezygnację - potwierdza w rozmowie z tvn24.pl.

Więcej na TVN24.pl

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga ws. publikacji portalu, - P.o. Prokuratora Okręgowego Warszawa–Praga Paweł Blachowski informuje:

W związku z nieprawdziwą publikacją portalu tvn24.pl „Prokurator wyrzucony z wydziału. Chciał śledztwa ws. wyroku TK” informuję:

Decyzja o przeniesieniu Pana prokuratora Tomasza Nowickiego z Wydziału Śledczego do Wydziału do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga została podjęta na wniosek naczelnika Wydziału do spraw Przestępczości Gospodarczej. Ma służyć wzmocnieniu tego ważnego wydziału, który cierpiał na niedobory kadrowe. Pan prokurator Nowicki nie zgłaszał uwag do tej decyzji. Określanie jej jako „wyrzucenie” jest nieprawdą i uderza w Pana prokuratora.

Nieprawdą i nadużyciem jest również wiązanie tej sprawy z prowadzonym przez prokuratora Nowickiego postępowaniem dotyczącym kwestii publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przechodząc do nowego wydziału, Pan prokurator Nowicki przekazał nie tylko to, ale wszystkie prowadzone przez siebie postępowania prokuratorom Wydziału Śledczego.

Podkreślam przy tym, że zmiany personalne nie mają żadnego wpływu na tok prowadzonych przez prokuraturę postępowań. Sprawa dotycząca publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest w fazie postępowania sprawdzającego. Decyzję o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa podejmie – zgodnie z dokonanymi ustaleniami i absolutnie niezależnie –prokurator aktualnie prowadzący tę sprawę.

Jednocześnie informuję, że Pan prokurator Józef Gacek nie zrezygnował ze stanowiska naczelnika Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga, ponieważ go nie sprawował. W związku z wejściem w życie ustawy o prokuraturze na mocy jej zapisów, jedynie tymczasowo wykonywał zadania naczelnika– do czasu powołania na to stanowisko osoby cieszącej się zaufaniem kierownictwa prokuratury.

Prokurator Gacek nie ma takiego zaufania z powodu kluczowej roli, jaką odegrał uczestnicząc w czerwcu 2014 roku w najściu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na redakcję tygodnika „Wprost”. Akcja ta postawiła w wątpliwość przestrzeganie wolności prasy w Polsce.

Jego rezygnacja z powierzonych mu na mocy ustawy zadań ma więc wyłącznie charakter manifestacyjny. Kierownictwo prokuratury nie zamierzało powołać go na żadne stanowiska, a oświadczenie o rzekomej dymisji prokuratora Gacka jedynie uprzedziło decyzję jego przełożonych której zasadnie się spodziewał.