"28" od dawna opowiada się za politycznym rozwiązaniem konfliktu w Libii, wskazując, że tylko to może dać trwałą perspektywę na przyszłość i przyczynić się do przywrócenia pokoju i stabilności w tym kraju.

Na listę osób objętych unijnymi sankcjami ekonomicznymi został dodany przewodniczącym libijskiej Rady Deputowanych w Izbie Reprezentantów Agila Saleh. W lutym odmówił on przeprowadzenia głosowania w sprawie rządu jedności narodowej.

Na unijną listę trafił też "premier i minister obrony" nieuznawanego przez społeczność międzynarodową Powszechnego Kongresu Narodowego Chalifa Ghwell. W ubiegłym roku poparł on liczącą 7 brygad formację Front Stałości, której zadaniem jest niedopuszczenie do uformowania rządu jedności w Trypolisie.

"Jako +premier+ z ramienia Powszechnego Kongresu Narodowego Ghwell odgrywał centralną rolę w utrudnianiu powołania rządu jedności narodowej utworzonego w ramach libijskiego porozumienia politycznego" - wskazano w rozporządzeniu UE.

Trzecim liderem objętym sankcjami jest "prezydent" Powszechnego Kongresu Narodowego Nuri Abu Sahmain. W styczniu w rozmowach ze specjalnym przedstawicielem ONZ w Libii odrzucił on libijskie porozumienie polityczne.

W Libii, która od 2014 r. jest sceną rywalizacji dwóch zwalczających się obozów politycznych, od wielu miesięcy trwały starania o stworzenie rządu jedności narodowej, który położyłby kres podziałom.

Porozumienie o powołaniu takiego rządu zostało wypracowane pod auspicjami ONZ na mocy memorandum podpisanego w grudniu przez przedstawicieli rywalizujących ze sobą parlamentów Libii - nieuznawanego na świecie parlamentu w Trypolisie, który sprzyja radykalnym islamistom, i uznawanego w Tobruku. Skład rządu został ustalony 14 lutego.

Wraz z nowo powstałą Radą Prezydencką (działającą w Tunisie) Rząd Porozumienia Narodowego ma pełnić swe funkcje do czasu przeprowadzenia w Libii powszechnych wyborów parlamentarnych. Wdrażanie postanowień porozumienia idzie jednak opornie.

Libia weszła w okres chaosu po upadku reżimu Muammara Kadafiego, obalonego i zabitego w 2011 r. Latem 2014 r. luźna koalicja zbrojnych ugrupowań o nazwie Jutrzenka Libii przejęła władzę nad Trypolisem, zmuszając prawowity rząd do przeniesienia się na wschód kraju.(PAP)