Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o ochronie przyrody oraz ustawę o ocenach oddziaływania na środowisko - poinformowała dziś Kancelaria Prezydenta.

Obie ustawy dostosowują polskie prawo do unijnych dyrektyw. Bez tego żadna z inwestycji nie uzyskałaby pieniędzy z funduszy europejskich.

Nowe przepisy mają pozwolić na skuteczne wykorzystanie przez Polskę środków unijnych, m.in. na budowę dróg. Zakładają m.in. powstanie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i 16 regionalnych dyrekcji, dostosowanie przepisów dotyczących obszarów Natura 2000 do zaleceń Komisji Europejskiej oraz zapewnienie obywatelom informacji o planach związanych z inwestycjami wpływającymi na środowisko.

Nowa dyrekcja ma skupiać instytucje wojewódzkie i część departamentów resortu środowiska, które będą zajmowały się ocenami oddziaływania na środowisko. Ujednolicenie struktur ma pozwolić na skrócenie z ponad 300 dni do 105 dni czasu potrzebnego na wydanie decyzji dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko.

Ustawy porządkują również zasady wyznaczania obszarów Natura 2000

Ustawy porządkują również zasady wyznaczania obszarów Natura 2000; mają doprowadzić do wycofania przez Komisję Europejską skarg na Polskę za wyznaczenie zbyt małej liczby tych terenów. Polska ma czas do końca roku na wyznaczenie pozostałych obszarów Natury 2000.

Nowe przepisy obowiązują od 1 października 2008 r.