Polska zabiega o korzystniejsze kryteria przyznawania zasiłków na dzieci, które nie mieszkają z rodzicami za granicą. Poinformował o tym wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Propozycja zmniejszenia świadczeń jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych spraw w negocjacjach Unii Europejskiej z Londynem.

Drugi dzień przywódcy 28.krajów na szczycie w Brukseli próbują uzgodnić kompromis dotyczący zmiany warunków członkostwa Wielkiej Brytanii we Wspólnocie.

Zasiłki na dzieci będą mogły obniżyć wszystkie kraje, ale Warszawa zabiega, by odbyło się to na korzystniejszych warunkach. Obecna propozycja przewiduje, że świadczenia będą dostosowywane do poziomu życia w kraju, w którym mieszka dziecko. Warszawa zabiega, by były one dostosowywane do poziomu świadczeń. Wtedy straty byłyby mniejsze.

Szacuje się, że jest 100 tysięcy dzieci, które mieszkają w Polsce, a ich rodzice pracują w innym kraju Unii.