Dariusz Kałan z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zaznacza, że oprócz sentymentalnych kwestii, które łączyły Węgry, Czechosłowację i Polskę głównym celem założenia grupy było ułatwienie integracji euroatlantyckiej.

Ekspert ocenia, że grupa odniosła sukces, bo wszystkie trzy, a potem po rozpadzie Czechosłowacji cztery kraje, znalazły się w strukturach euroatlantyckich.

Rozmówca IAR zaznacza, że teraz nastąpiła zmiana z sojuszu strategicznego na taktyczny. Jego zdaniem, wszystkie kraje Grupy mówią teraz jednym głosem w sprawie konkretnych problemów. Jako przykład Dariusz Kałan podaje kryzys migracyjny. Ale jak dodaje, takich obszarów jest więcej np. infrastruktura drogowa i kolejowa, energetyka, a ostatnio państwa

Grupy mają zbliżone stanowiska w kwestii wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Deklarację Wyszehradzką, w której zdefiniowano cele Grupy, podpisano 15 lutego 1991 roku.