Prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę o policji. W ramach ustawy zostaną zmienione zasady prowadzenia kontroli operacyjnej polegającej na zakładaniu podsłuchów, kontroli korespondencji, przesyłek, pobierania przez służby danych telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych.

Podpisany projekt zmian wzbudzał kontrowersje wśród opozycji i organizacji pozarządowych. Rzecznik Praw Obywatelskich doktor Adam Bodnar zapowiedział dziś w radiowej Trójce, że zaskarży on podpisaną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Jak tłumaczył, przepisy, które reguluje ustawa, zagrażają prawom i wolnościom jednostki.

Chodzi o zawieranie porozumień pomiędzy służbami specjalnymi, a dostawcami usług internetowych. W ramach tych porozumień tworzone miałyby być łącza, przez które pozyskiwano by internetowe dane.
Skarga Rzecznika ma dotyczyć naruszenia prawa do prywatności oraz zasady autonomii informacyjnej jednostki.