Sejm rozpoczął obrady od drugiego czytania ustawy budżetowej. Tegoroczne dochody państwa mają wynieść niespełna 296,9 miliarda, a wydatki prawie 351,5 miliarda złotych - deficyt ma wynieść 54,6 miliarda złotych.

Założenia projektu przedstawia poseł-sprawozdawca Andrzej Jaworski z PiS. Na posiedzeniu komisji finansów do projektu zgłoszono 214 wniosków mniejszości. O opinie do budżetu poproszono też komisje „branżowe”: zdrowia, pracy, środowiska, rolnictwa, obrony i służb specjalnych. Temu punktowi obrad towarzyszyć będzie debata średnia.

Następnie planowane jest pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Zakłada on stworzenie dwóch rejestrów: jednego dostępnego wyłącznie dla służb, sądu i prokuratury oraz drugiego, dostępnego powszechnie. Pierwszy ma zawierać dane o osobach prawomocnie skazanych za przestępstwa na tle seksualnym, którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie. Drugi będzie zawierać dane skazanego, nazwę sądu orzekającego, datę uprawomocnienia się jego wyroku i kwalifikację prawną czynu.

Posiedzenie zakończy rozpatrzenie sprawozdania Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o prokuraturze. Przewiduje on między innymi połączenie stanowisk ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego oraz likwidację prokuratur apelacyjnych i powołanie regionalnych. Ustawa wprowadza też jawność oświadczeń majątkowych prokuratorów i jawność postępowań dyscyplinarnych. Komisja sprawiedliwości na piątkowym posiedzeniu przyjęła do projektu ustawy między innymi poprawki rządu.