Rosyjskie media niewiele miejsca poświęciły debacie dotyczącej Polski, która odbyła się w Parlamencie Europejskim. W największych dziennikach nie wspomniano na ten temat, choć wcześniej dziennikarze obszernie komentowali ostatnie wydarzenia w naszym kraju.

Rosyjskie agencje ograniczyły się do krótkich informacji, w których wspomniały o dyskusji dotyczącej Polski jaka odbyła się w Parlamencie Europejskim. Przy okazji przypomniano także decyzję Komisji Europejskiej, która chce zbadać czy Warszawa nie narusza europejskich wartości i prawa. Więcej miejsca poświęcił temu tematowi dziennik „Wzgliad”. „Polska nie zasługuje na to, żeby oceniano ją w Komisji Europejskiej” - cytuje słowa Beaty Szydło rosyjska gazeta.

Dalej dziennik wskazuje, że uczestnicząca w dyskusji na forum Parlamentu Europejskiego polska premier twardo stanęła w obronie procesów zachodzących w kraju nad Wisłą. Jednocześnie „Wzgliad” przypomniał o reformach prawnych podejmowanych przez polskie władze, zwracając uwagę na ustawy: o mediach publicznych i Trybunale Konstytucyjnym.