Wśród wszystkich krajów świata Ukraińcy największą sympatią darzą Polskę. Takie są wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego u naszego sąsiada przez socjologiczny instytut Rejting. Najmniej Ukraińcy lubią Federację Rosyjską.

58% Ukraińców swoje odczucia wobec Polski określiło mianem ciepłych. W tym 13 % odnosi się do naszego kraju bardzo ciepło. Neutralnych jest 35%. Negatywnie Polskę postrzega jedynie 5% badanych. Na drugim miejscu w sondażu znalazła się Białoruś. Tego sąsiada sympatią darzy 53% Ukraińców. Niemal połowa uczestników sondażu dobrze odnosi się również doUnii Europejskiej. Ukraińcy ciepło oceniają również Gruzję, Litwę, ale też Kanadę.

Na przychylność raczej nie może liczyć Rosja. Negatywny stosunek do wschodniego sąsiada ma 59% Ukraińców. 13% z nich określiło swoje uczucia wobec Federacji Rosyjskiej jako bardzo chłodne.