W środę komisja administracji i spraw wewnętrznych zaproponowała powołanie 11-osobowej podkomisji. Przyjęto to bez sprzeciwu.

W związku z tym komisja zakończyła prace, a podkomisja przystępuje do omawiania poszczególnych punktów obszernego projektu posłów PiS.

Porządek rozpoczynającego się w środę posiedzenia Sejmu przewiduje, że sprawozdaniem komisji o projekcie Izba ma się zająć w czwartek. Pozytywną opinię o nim wyraziły już sejmowe komisje obrony oraz ds. służb specjalnych.

Podczas I czytania projektu w Sejmie w grudniu 2015 r. tylko klub PiS opowiedział się za dalszymi pracami nad nim. Cała opozycja krytykowała go jako zagrażający prawom obywatelskim. RPO i wiele organizacji uważa, że projekt oznacza swobodną inwigilację internetu przez służby specjalne. Wnioskodawcy i reprezentant rządu odpierali te zarzuty.

Projekt, który ma być wykonaniem wyroku TK o częściowej niekonstytucyjności zasad pobierania billingów oraz kontroli operacyjnej, zakłada zmiany w ustawach regulujących prace policji i dziewięciu służb specjalnych. Zakwestionowane przepisy przestaną obowiązywać 6 lutego 2016 r.