Powstaje Polsko-Amerykański Komitet Obywatelski na Rzecz Zniesienia Wiz do USA dla Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. W Warszawie podpisano oświadczenie w tej sprawie.

Jego sygnatariuszka Anna Maria Anders, córka generała Władysława Andersa i prezes Fundacji jego imienia, uważa, że moment do ponownego podjęcia tej kwestii jest bardzo dobry. Wobec naporu imigrantów z Bliskiego Wschodu Polacy nie stanowią bowiem dla Amerykanów problemu. Drugi z sygnatariuszy oświadczenia o powołaniu Komitetu, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki zwraca uwagę, że w Stanach Zjednoczonych zbliżają się wybory i głosy Polonii staną się dla amerykańskich polityków ważne.

Na 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, o wizy amerykańskie muszą się starać jedynie obywatele pięciu z nich. Obowiązek wizowy dotyczy: Polaków, Rumunów, Bułgarów. Chorwatów i Cypryjczyków. Z tej grupy Polska ma najdłuższy staż we Wspólnocie.