Europejska Unia Nadawców krytycznie o projekcie ustawy medialnej autorstwa PiS, którym prawdopodobnie jeszcze dziś zajmie się Sejm. EBU wysłała w tej sprawie pismo do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, prosząc o przemyślenie proponowanych zmian.

Pod pismem podpisała się dyrektor generalna Europejskiej Unii Nadawców. Ingrid Deltenre wskazuje, że ustawa wygasza kadencje prezesów Telewizji Polskiej i Polskiego Radia i faktycznie przekazuje prawo do nominacji i odwoływania członków kierownictwa publicznych nadawców ministrowi skarbu.

Jeśli te propozycje zostaną przyjęte, według EBU będzie to krok wstecz i działanie, które upolityczni wybór kierownictwa publicznych mediów. Jak czytamy, Europejska Unia Nadawców stara się wspierać swoich członków w modernizacji, a tym samym w uniezależnianiu się od rządów, zgodnie ze standardami Rady Europy. Według Ingrid Deltenre, projekt, który trafił dziś do Sejmu, wydaje się iść w przeciwnymi kierunku. "Jeśli tak faktycznie jest to wyrażamy głębokie ubolewanie" - zaznacza dyrektor generalna EBU.

"Chcielibyśmy wezwać parlament by ponownie rozważył (ustawę medialną), zanim podejmie ten krok" - kończy Ingrid Deltenre.
Kopie pisma zostały wysłane m.in. do prezydenta, marszałka Senatu i do szefów klubów parlamentarnych.