Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do prezydenta o niepodpisywanie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przygotowanej przez PiS. Fundacja zaapelowała do Andrzeja Dudy, by najpierw skierował ją do zbadania przez Trybunał.

Prezes HFPC Danuta Przywara podkreśliła w piśmie do prezydenta, że nowelizacja narusza zasady niezawisłości sędziego oraz niezależności i odrębności władzy sądowniczej a także trójpodziału władzy. W jej ocenie ustawa została przyjęta z naruszeniem zasad procesu legislacyjnego, a wdrożenie nowych przepisów będzie skutkować paraliżem prac TK i uniemożliwi pełnienie przez Trybunał jego konstytucyjnych zadań.

W piśmie czytamy, że "uniemożliwienie sprawnego funkcjonowania Trybunału będzie wiązało się z negatywnymi konsekwencjami na poziomie prawa międzynarodowego", na przykład ze zmianą linii orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Dlatego Helsińska Fundacja Praw Człowieka apeluje, by prezydent Andrzej Duda przed podpisaniem nowelizacji skierował ją do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. "Jest to szczególnie uzasadnione w świetle szeregu opinii przedstawionych (...) w trakcie procesu legislacyjnego przez Sąd Najwyższy, Krajową Radę Sądownictwa czy Naczelną Radę Adwokacką" - czytamy w piśmie.

Reklama

Sejm uchwalił nowelizację autorstwa PiS przedwczoraj, z kolei dziś nad ranem po wielogodzinnej debacie przyjął ją Senat. Nowe przepisy zakładają m.in., że Trybunał Konstytucyjny będzie obradował tylko w pełnym składzie, z udziałem minimum 13 sędziów. Orzeczenia mają natomiast zapadać większością 2/3 głosów, a nie jak do tej pory - zwykłą większością głosów.

Prawdopodobnie dziś nowelizacja trafi do prezydenta. Andrzej Duda może ją podpisać, zawetować lub skierować do kontroli Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli zdecyduje o przyjęciu, zacznie obowiązywać od razu.