TNS podaje jednocześnie w grudniowym badaniu, że niemal tyle samo Polaków opowiada się „za” przyjęciem euro w Polsce, co „przeciw”.

"Polacy są niemal po równo podzieleni, jeżeli chodzi o opinię na temat terminu wprowadzenia euro. Zwolenników wprowadzenia waluty euro jest 45 proc., a przeciwników o 3 punkty procentowe mniej - 42 proc." - podaje raport.

Z sondażu wynika, że większość Polaków (66 proc.) jest przekonana, iż przyjęcie waluty europejskiej nie wpłynie korzystnie na sytuację ich gospodarstw domowych.

Przeciwnego zdania jest 13 proc. badanych. 10 proc. Polaków uważa, że nie będzie miało to wpływu na sytuację ich gospodarstw domowych.

Zdaniem połowy Polaków (51 proc.) przyjęcie wspólnej waluty europejskiej w Polsce wpłynie niekorzystnie na polską gospodarkę.

Natomiast jedna czwarta badanych (24 proc.) uważa, że zamiana złotego na euro będzie dla naszej gospodarki korzystna. 8 proc. jest zdania, że nie będzie miała żadnego wpływu.

Ponad dwie piąte Polaków (46 proc.) uważa, że wejście Polski do strefy euro wpłynie niekorzystnie na poczucie tożsamości narodowej.

O korzystnym wpływie wspomina 15 proc. ankietowanych, natomiast zdaniem co czwartego Polaka (21 proc.) przyjęcie waluty euro nie będzie miało wpływu na naszą tożsamość narodową.

Badanie przeprowadzono w dn. 4-9 grudnia na grupie 1003 osób. (PAP)

mrt/ ana/