Inspektor Zbigniew Maj został nowym Komendantem Głównym Policji. Na to stanowisko powołała go premier Beata Szydło, a nominację wręczył dziś minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.

Inspektor Zbigniew Maj dotychczas pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ds. Kryminalnych.

Ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu, pracuje w policji od 1996 roku. Jest doświadczonym oficerem, umiejętności zawodowe zdobywał i doskonalił na różnych stanowiskach w służbie kryminalnej. Ukończył wiele szkoleń specjalistycznych oraz kursów. Jest m.in. twórcą i członkiem Zespołu ds. Uprowadzeń oraz współtwórcą algorytmu działań Policji w sytuacjach kryzysowych (tj. uprowadzeń dla okupu).

Nowy Komendant Główny był także koordynatorem i twórcą struktur Centralnego Biura Śledczego Policji. Ma 44 lata.

Poprzedni Komendant Główny Policji generał inspektor Krzysztof Gajewski został odwołany wczoraj.