Straż pożarna (około 94 procent) i pogotowie ratunkowe (około 84 procent) cieszą się największym zaufaniem Polaków. Na drugim biegunie są rząd (około 27 procent) oraz Sejm i Senat (około 25 procent). To wyniki badań zaprezentowanych dziś przez Główny Urząd Statystyczny.

Polacy ufają też wojsku (ponad 72 procent), policji i Kościołowi Rzymskokatolickiemu (po około dwie trzecie Polaków). 8 na 10 osób ufa innym ludziom. 2 na 3 osoby stwierdziło, że to co robi ma sens. Najbliższej rodzinie ufa 98 procent Polaków. Około 39 procent badanych nie ufa nieznajomym.

Dla Polaków najważniejszymi wartościami są zdrowie (prawie 66 procent), rodzina jej szczęście (ponad 23 procent). Najmniej ważne są dla nas kariera (0,2 procent) i rozrywka (0,1 procent).

Reklama

Ponad 82 procent badanych nie akceptuje przyjmowania łapówek. Ponad jedna piąta nie usprawiedliwiłaby podjęcia pracy na czarno.

Badanie prowadzone było od lutego do kwietnia tego roku na próbie około 14 tysięcy osób.