W Senacie spór o to, czy w tekście uchwały odnoszącej się do zamachów w Paryżu, mają znaleźć się słowa mówiące o wartościach europejskich.

Senator PiS-u Kazimierz Wiatr zgłosił poprawkę, by w uchwale nie było mowy o wartościach europejskich ale o naszych wartościach. „Odwoływanie się tylko do wartości europejskich jest mocno zawężające” - powiedział senator Wiatr. Dodał, że bardziej uniwersalne są wartości chrześcijańskie czy tezy Pawła Włodkowica wypowiedziane na soborze w Konstancji na początku XV wieku, które stały się podstawą ładu międzynarodowego. Zdaniem Kazimierza Wiatra takim pierwszym punktem Pawła Włodkowica, który jak najbardziej pasuje do tego co się stało w Paryżu jest to, że nie wolno nawracać siłą, że każdy człowiek ze względu na wyznawaną religię ma prawo do szacunku. „Myślę, że to dalece wykracza poza ten enumeratywny wykaz wartości europejskich, które przytoczył podczas debaty senator Klich” - powiedział senator PiS-u.

Senator Bogdan Klich z PO, autor tekstu powiedział IAR, że dyskusja na sali Senatu pokazała, że PO jest partią europejską, a PiS - partią eurosceptyczną. Dodał, że politycy PiS-u powinni wiedzieć, że Polska przystępując do Unii Europejskiej zaakceptowała też katalog wartości europejskich. „Senatorowie PiS powinni pamiętać, że takie wartości jak godność osoby ludzkiej czy wolność jednostki są głęboko zakorzenione w myśli chrześcijańskiej, praworządność zaś wywodzi się z tradycji prawa rzymskiego. Każda z tych wartości ma bardzo, bardzo głębokie korzenie”- powiedział Bogdan Klich.

W projekcie przygotowanym przez senatorów Platformy Obywatelskiej napisano: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla przede wszystkim, że nie wolno nam dać się zastraszyć i zrezygnować z naszych europejskich wartości. Nie wolno nam pozwolić osiągnąć celu terrorystom, którzy w Paryżu dokonali zamachu nie tylko na życie ludzi, ale także na nasze wspólne europejskie dziedzictwo”. Senator Kazimierz Wiatr zaproponował by w miejsce „naszych europejskich wartości” napisać „naszych wartości”, a słowa „nasze wspólne europejskie dziedzictwo” zastąpić wyrażeniem „nasze wspólne dziedzictwo”.