Przekroczone normy zanieczyszczeń powietrza w całym kraju. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował raport o jakości powietrza za 2014 rok. Największym problemem w Polsce jest stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu. Jego zbyt wysoki poziom występuje we wszystkich 46. badanych strefach kraju.

To oznacza, że jest gorzej w porównaniu z danymi z 2013 roku. Wtedy 4 strefy nie przekraczały dopuszczalnego stężenia tej substancji. Magdalena Ciupak – Zarzycka rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska mówi, że występowanie tej substancji wiąże się w 90 procentach z ogrzewaniem domów, a szczególnie z paleniem śmieci i paliw niskiej jakości.

Raport pokazuje też, że przekroczenie stężenia pyłów występuje w więcej niż połowie przebadanych obszarów. Jakub Jędrak z Alarmu Smogowego wyjaśnia, że jest bardzo szkodliwe dla zdrowia. Wpływa na choroby układu oddechowego, układu krążenia, ale nie tylko: "To może być zaostrzenie ataków astmy, to też niekorzystny wpływ na płód, w przypadku matek w ciąży" - mówi Jędrak.

Szacuje się, że każdego roku w Polsce, z powodu zanieczyszczonego powietrza, umiera przedwcześnie 45 tysięcy osób.