Prezydent Andrzej Duda na pierwszym miejscu rankingu zaufania do polityków, przeprowadzonego przez CBOS. Zaufanie do głowy państwa deklarowało niespełna trzy piąte ankietowanych (56%), a więc prawie tyle samo, co miesiąc wcześniej (wzrost o 1 punkt procentowy).

Sceptycyzm wobec prezydenta wyrażał zaś co piąty badany (20% - spadek o 1 punkt). Drugie miejsce zajęła ustępująca premier Ewa Kopacz. Zaufanie do niej wyraziło 45% ankietowanych, a nieco ponad jedna trzecia (35%) deklarowała w stosunku do niej nieufność

Na trzecim miejscu znalazła się wiceprezes PiS i kandydatka na premiera Beata Szydło. Zaufanie do niej zadeklarowało 39% ankietowanych (wzrost o 2 punkty procentowe), a nieufność - niespełna jedna trzecia (30% - wzrost o 1 punkt).

W ostatnim tygodniu przed wyborami 38% badanych oświadczyło, że ufa Pawłowi Kukizowi. 30% zadeklarowało sceptycyzm wobec niego. Według CBOS, szefowi MSZ Grzegorzowi Schetynie ufa 37% ankietowanych (o 2 punkty procentowe więcej niż miesiąc temu), przeciwnego zdania jest 21% (spadek o 2 punkty).

Z badania wynika, że najmniej Polaków (14%) ufa Januszowi Korwin - Mikkemu. 61% deklaruje sceptycyzm wobec niego. 16% nie ufa Antoniemu Macierewiczowi, 16 procent jest przeciwnego zdania.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 15-21 października 2015 roku na liczącej 1114 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.