Policja w Płocku prowadzi dochodzenie w sprawie odnalezienia w jednej ze szkół kilkudziesięciu wypełnionych kart do głosowania. Podczas wyborów parlamentarnych w szkole mieścił się lokal obwodowej komisji wyborczej.

Postępowanie jest prowadzone w związku z artykułem 248 kodeksu karnego, określającym przestępstwa przeciwko wyborom i dokumentom wyborczym - powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej rzecznik płockiej policji, Krzysztof Piasek. Dodał, że policja prowadzi czynności, aby wyjaśnić, czy doszło do przestępstwa z tego artykułu, czy też do błędu ludzkiego. Policja poinformowała o sprawie przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej.

O odnalezieniu prawidłowo wypełnionych kart do głosowania w poniedziałek rano, czyli po zakończeniu pracy obwodowej komisji wyborczej, napisał internetowy portal płockiej „Gazety Wyborczej”. Powołał się na informacje przekazane przez jednego z mieszkańców miasta. Według informatora "Gazety", karty znaleźli pracownicy szkoły, w której działała komisja. Na kartach miały być głosy oddane na jedną z partii.