Związkowcy z Solidarności nauczycieli przygotowują się do akcji protestacyjnej w Warszawie. W Lublinie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność.

Przewodnicząca Sekcji Oświaty Teresa Misiuk twierdzi, że w oświacie panuje chaos prawny, który nie pomaga zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Jej zdaniem, częste zmienianie prawa oświatowego nie służy dobremu kształceniu i realizacji obowiązków oraz zadań wyznaczonych szkołom i placówkom oświatowym. "To się w negatywny sposób odbija na procesie kształcenia i wychowania" - oceniła. Wspomniała też o malejących nakładach na oświatę.

W 35-rocznicę powstania Solidarności związkowcy uhonorowali zasłużonych działaczy.

14 października w Warszawie ma się odbyć wspólna manifestacja związkowców z Solidarności i Związku Nauczycielstwa Polskiego.