Największym zaufaniem Polaków spośród polityków wciąż cieszy się prezydent Andrzej Duda - wynika z badania CBOS. Zaufanie do niego zadeklarowało 55% ankietowanych. Jednak od ostatniego badania znacząco - bo o 5 punktów procentowych - zwiększyła się grupa tych, którzy mu nie ufają. Obecnie to 21%.

Tak jak przed miesiącem, drugie miejsce w rankingu zaufania zajmuje szefowa PO, premier Ewa Kopacz. Jej notowania po raz trzeci z rzędu utrzymują się na tym samym poziomie - ufa jej 46% badanych, a nie ufa 34%. Na trzeciej pozycji wrześniowego rankingu zaufania ponownie lokuje się Paweł Kukiz. Zaufanie do niego deklaruje 38% badanych - o 4 punkty procentowe mniej niż w sierpniu - a nieufność 28%, co oznacza wzrost o 1 punkt. Na kolejnym miejscu w rankingu znalazła się Beata Szydło. Ufa jej 37% badanych, a nie ufa 29%.

Zbadano też poziom nieufności wobec polityków. Największa grupa ankietowanych - bo 59 procent - zadeklarowała nieufność w stosunku do Janusza Korwin-Mikkego. Na kolejnych miejscach znaleźli się Janusz Palikot, któremu nie ufa 56 procent badanych, oraz Jarosław Kaczyński, wobec którego nieufność deklarowało 50 procent pytanych.

Reklama

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo, w dniach 17-23 września, na grupie 972 dorosłych mieszkańców Polski.