Poparcie dla rządu na poziomie podobnym do notowań z sierpnia - wynika z badań CBOS. Dobrze prace gabinetu Ewy Kopacz ocenia co trzeci badany (32 proc.), przeciwnego zdania jest również co trzeci badany (33 proc.). Pozostali deklarują obojętny stosunek do rządu.

Do zwolenników rządu zalicza się większość zdeklarowanych wyborców PO i blisko połowa sympatyków Nowoczesnej Ryszarda Petru. Przeciwne mu są w większości osoby zamierzające oddać głos na PiS oraz na komitet wyborczy Kukiz’15.

Zwolennicy rządu przeważają wśród osób deklarujących lewicowe (48 proc.) i centrowe poglądy polityczne (41 proc.). Wśród identyfikujących się z prawicą niemal połowę stanowią przeciwnicy obecnego rządu (49 proc.).

Kobiety częściej deklarują poparcie (36 proc.) niż niechęć (27 proc.) wobec rządu. Odwrotnie mężczyźni, wśród których rząd ma więcej przeciwników (39 proc.) niż zwolenników (29 proc.).

Sondaż przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 17-23 września 2015 roku na liczącej 972 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.